WARUNKI OGÓLNE

1. INFORMACJE PRAWNE

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży regulują wszelkie stosunki pomiędzy IDHM Savons & Bougies (z siedzibą pod adresem 38, rue de la Baronnière 44700 ORVAULT, Francja, zarejestrowaną pod adresem R.C.S. nantes pod numerem 450 134 598), zwana "sprzedającym", a osoba składająca zamówienie, zwana "kupującym" lub "klientem".

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są systematycznie podawane do wiadomości każdego kupującego w momencie składania zamówienia. Kupujący może również zapoznać się z tymi warunkami w sposób prosty, swobodny i w dowolnym momencie, klikając link "Warunki sprzedaży" na stronie.

W związku z tym złożenie zamówienia oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez kupującego niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, z wyłączeniem wszelkich innych dokumentów, takich jak prospekty lub katalogi wydane przez sprzedającego, które służą wyłącznie celom informacyjnym.

Jeśli użytkownik tej witryny nie akceptuje niniejszych OWH, proszony jest o niekorzystanie z usług oferowanych przez sprzedawcę.

W przypadku braku wyraźnej akceptacji, wszelkie odmienne warunki narzucone przez kupującego będą zatem niewykonalne wobec sprzedawcy, niezależnie od tego, kiedy sprzedawca został o nich poinformowany.

Savons & Bougies zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, w którym to przypadku modyfikacje będą miały zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych po modyfikacji.

 

2 . ZAMÓWIENIA I PRODUKTY

Zamówienie to zakup przez klienta jednego lub więcej produktów/usług od sprzedawcy za pośrednictwem strony internetowej http://www.sb-collection.com, w tym celu należy wybrać żądane produkty, wprowadzić dane dostawy i dane do faktury, wybrać metodę dostawy i metodę płatności oraz zapłacić odpowiednią kwotę.

Gdy kupujący potwierdza swoje zamówienie, klikając przycisk "Potwierdź zamówienie", oświadcza, że akceptuje zamówienie i niniejsze OWH w całości i bez zastrzeżeń. Gdy tylko zamówienie zostanie zarejestrowane, na adres e-mail klienta zostanie wysłane szczegółowe potwierdzenie odbioru. Potwierdzenie odbioru stanowi akceptację zamówienia i zatwierdza transakcję.

Produkty oferowane na http://www.sb-collection.com są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem francuskim i normami obowiązującymi we Francji.

Jeśli jednak Produkt zostanie wycofany ze sprzedaży z jakiegokolwiek powodu przez Dostawcę, IDHM wycofa Produkt ze sprzedaży tak szybko, jak to możliwe. W żadnym wypadku takie działanie nie daje Klientowi prawa do podjęcia kroków prawnych.

IDHM dokłada wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić istotne cechy swoich produktów na kartach produktów.

Jednakże informacje charakteryzujące prezentowane produkty mogą być niekompletne lub mogą nie odpowiadać oczekiwaniom kupującego/użytkownika. Niemniej jednak, kupujący/użytkownik może wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@savons-bougies.com zażądać dodatkowych informacji na temat wszystkich produktów prezentowanych na stronie przed dokonaniem zakupu. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zakup produktu.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub przechowywania produktów.

Oferty produktów są ważne do wyczerpania zapasów. Jeśli Produkt nie jest dostępny, Savons & Bougies nie ponosi odpowiedzialności, ani nie daje Klientowi prawa do dochodzenia odszkodowania. W przypadku braku towaru w magazynie, Savons & Bougies zobowiązuje się do poinformowania nabywcy pocztą elektroniczną o niedostępności produktu i zaoferowania nabywcy zwrotu pieniędzy, wymiany na inny podobny produkt w tej samej cenie lub rabatu na cały katalog, w zależności od życzenia nabywcy.

Jeśli Klient zdecyduje się na zwrot pieniędzy, IDHM dołoży starań, aby zwrócić Klientowi pieniądze w ciągu 30 dni od daty, w której Savons & Bougies poinformował Klienta o niedostępności produktu.

IDHM zastrzega sobie prawo do anulowania każdego zamówienia od klienta, z którym istnieje spór dotyczący płatności za poprzednie zamówienie lub który jest uważany za ryzykownego lub nieuczciwego.

3. CENA

Ceny są zatem podawane w euro, z wyłączeniem kosztów dostawy, wszelkich kosztów przetwarzania i określonych kosztów pakowania. Szczegółowy formularz zamówienia zostanie dołączony do przesyłki.

 

4.KOSZTY WYSYŁKI

Koszty wysyłki można sprawdzićtutaj

 

5. METODA I CZAS DOSTAWY

Towar zostanie wysłany po zweryfikowaniu danych bankowych i otrzymaniu płatności. Maksymalny czas przygotowania wynosi 8 dni roboczych. Czas dostawy różni się w zależności od miejsca docelowego. W przypadku dostaw na terenie Francji kontynentalnej należy odczekać od 2 do 4 dni roboczych.

Dostawa odbywa się na adres wskazany przez kupującego w momencie składania zamówienia. Obowiązkiem kupującego jest podanie wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego doręczenia przesyłki. Czasy dostawy są podane jedynie orientacyjnie i odpowiadają czasom przetwarzania i czasom dostawy wskazanym przez przewoźnika dla każdego kraju w zależności od wyboru usługi.

6. PŁATNOŚĆ

Zamówione produkty są płatne w całości na rzecz IDHM, natychmiast po wystawieniu formularza zamówienia na stronie internetowej, za pomocą jednej z następujących metod płatności:

czekiem, przelewem bankowym lub bezpieczną płatnością kartą. Płatność w trzech ratach jest akceptowana w przypadku zamówień powyżej 300 euro bez VAT.

Zamówienia opłacone czekiem będą realizowane wyłącznie po otrzymaniu płatności. Dostępność i czas wysyłki są przeliczane od daty otrzymania płatności. Zamówienie zostanie anulowane, jeśli płatność nie wpłynie w ciągu 15 dni od jego złożenia.

 

7. TRANSPORT I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ryzyko ponosi klient od dnia, w którym zamówione produkty opuszczą siedzibę sprzedawcy.

Towary są przewożone na koszt, ryzyko i niebezpieczeństwo użytkownika. W związku z tym należy sprawdzić przesyłkę w momencie dostawy i w razie potrzeby zgłosić wszelkie zastrzeżenia na dowodzie dostawy dostarczonym przez przewoźnika, a we wszystkich przypadkach powiadomić IDHM listem poleconym w ciągu trzech dni od otrzymania przesyłki.

 

8. ZWROT PRODUKTU

Każdy zwrot produktu, czy to w celu polubownego rozstrzygnięcia reklamacji, czy z jakiegokolwiek innego powodu, musi być przedmiotem formalnej umowy między kupującym a sprzedającym. Jeśli produkt został otrzymany i spełnia warunki zwrotu (produkt kompletny, zapakowany i w idealnym stanie do odsprzedaży), zwrot zostanie dokonany w ciągu 30 dni, na konto bankowe użyte do płatności lub za pomocą noty kredytowej ważnej na przyszłe zamówienie, gdy tylko produkt zostanie otrzymany. Koszty wysyłki ponosi kupujący.

Paczki wysłane przez savons & bougies i nieodebrane przez kupującego zostaną zwrócone przez serwis.

9. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

SB Collection pozostaje właścicielem sprzedanych towarów do momentu całkowitej zapłaty ceny.

Łącząc się ze stroną internetową stworzoną przez IDHM, która posiada wszystkie prawa własności intelektualnej z nią związane, klient zobowiązuje się nie kopiować ani nie pobierać całości lub części jej zawartości, chyba że za uprzednią i wyraźną zgodą IDHM.

10. POUFNOŚĆ

Szanujemy ściśle poufny charakter informacji przesyłanych nam podczas otwierania konta. Zobowiązujemy się nie sprzedawać, nie przekazywać i/lub nie ujawniać tych informacji nikomu w żadnych okolicznościach. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów biznesowych i zarządczych oraz w celu lepszego poznania i obsługi naszych klientów.

Sklep internetowy z mydłami i świecami został zarejestrowany w CNIL pod numerem 1386965.

Zgodnie z art. 34 francuskiej ustawy o ochronie danych (por. strona internetowa CNIL : www.cnil.fr), użytkownik ma prawo do dostępu, modyfikacji, sprostowania i usunięcia dotyczących go danych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, daj nam znać.

 

Twój koszyk

  • 450 € Darmowa dostawa zona 1
  • 550 € Darmowa dostawa zona 2

Twój koszyk jest pusty.

Cookies

Dzięki plikom cookie możesz cieszyć się lepszym doświadczeniem na naszej stronie. Używamy ich do celów statystycznych, analitycznych i reklamowych.

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają nam przeprowadzanie analiz statystycznych i ulepszanie naszej witryny.

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny, dokonywania zakupów i obsługi konta klienta. Użytkownik nie może ich odrzucić.